ОБОРУДВАНЕ НА МАЛКИ СТЕРИЛИЗАЦИОННИ ЦЕХОВЕ ЗА ЗЕЛЕНЧУКОВИ И МЕСНИ КОНСЕРВИ

Фирмата проектира, произвежда, комплектова и монтира необходимото оборудване за стерилизация на плодово-зеленчукови и месни консерви.

Описание

Описание

Наименование
1. Съд за заливки
1.1.Съд V = 100 L

Ел. подгряване – 20 kW

·  с разбъркване
·  без разбъркване
Ел. управление и КИП
1.2.Съд V = 200 L (eл. подгряване – 28 kW)
·  с разбъркване
·  без разбъркване
Ел. управление и КИП
2.Пасиращ блок с два броя пасир машини(производ. до 2 т.)
3.Пасиращ блок с два броя пасир машини(производ. до 4 т.)
4.Брюзер с дължина на лентата ~2000 мм
5.Вана V = 100 L към брюзер

Ел. подгряване – 3 kW

6.Пържилна вана лентова  L = 3,2 м ; B = 800 мм(произв. 3мин. Патладжани 600 kg/h
7.Миячка за буркани и кутии

Инсталирана мощност:  Помпи – 2бр. – 2,2 кW

Работна дължина на лентата -3200 mm

Работна ширина на лентата – 300 mm

Работна височина – 850÷900 mm

Габаритни размери/ L/  B/  H – 3400 mm/ 1000 mm./ 1800 mm

8.Миячна машина лентов тип  – дължина L = 3,2 м ;  B = 600 мм
9.Бланшор линеен тип  – дължина L = 3,5 м. В=800 мм
10.Бланшор барабанен тип  – дължина L = 2,0 м. Ø=630 mm
11.Бланшор барабанен с директна пара – дължина Lраб.=3,0 m, Ø=1200 mm
12.Миячна машина барабанен тип – дължина L = 2,5 м.
13.Лентов охладител – дължина L = 2,5 м.  В=600 мм
14.Лентов виброподсушител – дължина L = 3,0 м.
15.Виброуредба за пресяване – дължина L = 2,0 м.
16.Калибратор – 3 класи
17.Калибратор – 4 класи
18.Машина за подсушаване и парафиниране на метални кутии с обем

·  425 гр

·  850 гр

19.Машина за изпичане на лютиви чушлета на газ с горелка

L = 2000 mm

Bраб = 500 mm

H = 1300 mm

hраб = 900 mm

Инсталирана мощност – 0,25kW

20.Ленти инспекционни
 ·  Ширина – 300 мм
 ·  Ширина – 400 мм
 ·  Ширина – 500 мм
 ·  Ширина – 600 мм
21.Елеватори  лентови
 ·  Ширина – 300 мм
 ·  Ширина – 400 мм
 ·  Ширина – 500 мм
 ·  Ширина – 600 мм