Автоклави хоризонтални за стерилизация

Всички съвременни автоклави са с хоризонтално изпълнение. Тази конструкция позволява лесна инсталация и обслужване на самата машина, поточност и автоматизиране на производството, по-равномено разпределение на температурата, надежден контрол и мониториране на процеса.

Автоклавът представлява съд под налягане, който е предназначен за стерилизация и пастьоризация на консерви в различни опаковки (стъкло, тенекиени кутии, термоустойчиви пакети дой-пак, бутилки СРР, готови блюда в гъвкави пакети и на подложки, супи и мляко в пластмасови опаковки).

Водата се впръсква в автоклава през дюзи, а загряването й става, чрез директно подаване на пара под водното ниво. В автоклава се получава среда от пара и горещи фини водни капчици ( аерозол – spray), която прониква интензивно и равномерно между опаковките, така че загряването протича бързо.

Едно от главните предимства на този автоклав се явява високата точност на поддържане на стойностите на температурата във всяка точка на продукта.