Бланшор барабанен с директна пара

Описание

Технически характеристики :
• Dраб.=1200 mm.; t=250mm ; Hвит=300mm
• L раб= 3000 mm.
• Електронно мерене на температурата , автоматично регулиране на парата , честотно регулиране на оборотите.
• Вход пара – Dy=1⁈
• Инсталирана мощност N= 1.5 kW
• Габаритни размери : L=4000mm; B=2200mm; H=2000mm
Hвход=1500mm ; Hизход=900mm