Пастьоризатор тунелен

Предназначение

За пастьоризация на зеленчукови консерви и айвар. Корпусът е изработен от неръждаема стомана AISI 304. Главната лента е потопяема модулна M5131RG. Комплектован с входящ и изходящ пластинчати транспортьори със собствени
задвижвания.
Пастьоризаторът е оформен като тунел, през който затворените опаковки минават през няколко зони:

 • Подгряване и задържане
 • Охлаждане

Подгряването и охлаждането на опаковките се осъществява чрез оросяване с вода
от дюзи. Машината е снабдена с автоматика за регулиране на температурата в отделните зони, както и регулиране на скоростта на предвижване на опаковките в тунела. Записващо устройство на температурата на пастьоризация, която може да достигне до 97ºС вътре в буркана.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Производителност на пастьоризатора:

Буркан с вместимост от 0,5л. и диаметър на буркана ø68mm – 7000 буркана/час

 • Загряване с пара; Индиректно с вътрешен и външен топлообменник

 • Охлаждане с вода чрез душовe; Директно в последната секция и индиректно с помпи в първа и втора секция

 • Разход на пара – 400÷500 kg./h; Вода – 5 m3/h, Pmin= 4 bar;

Въздух – 1 m3/min, Pmin= 4 bar;

 • Температура Т max =100 °C

 • Работно пространство

B =1 600 mm; L = 19 000 mm

 • Захранване (електрическо) – 380/50 V/Hz

 • Автоматично управление на процеса

 • Инсталирана мощност – 20.85 kW

 • Габаритни размери: L = 20 470 mm; B = 2 130 mm; H = 2 050 mm;

 • Материал – 1.4301 (изцяло неръждаем)

Монтажът се договаря допълнително.

производство на автоклави
производство на автоклави