ЗА НАС

„ХИДРОПЛАСТФОРМ“ ООД е дружество, регистрирано през 1990 година, като предмета на дейност включва: проектиране, внедряване, производство, монтаж и сервизно обслужване на машини и съоръжения за хранително-вкусовата, химическата и фармацевтичната промишленост, както и нестандартно оборудване по заявка на клиента.
През последните години дружеството експортира продукцията си към пазарите на Русия, Турция, Албания, Украйна, САЩ, Гърция, Македония,Сърбия, Китай и други държави.

„ХИДРОПЛАСТФОРМ“ ООД разполага със собствена производствена база с площ 4100 кв.м.

Производствения цех и административните помещения са с разгъната застроена площ 1 247 кв.м. През 2014г. година поетапно е построена и въведена в експлоатация нова производствена сграда с площ 630 кв.м.,където се произвеждат машини и съоръжения с голям диаметър, височина и тежест.

Модел на работа

Технологичния процес следва няколко последователни етапа, които могат най – общо да бъдат обобщени както следва:

01

Сключване на договор за изработка

Сключване на договор с клиент за изработка и доставка на дадено изделие

02

Разработка на технологична документация

Разработване на конструктивно технологичната документация

03

Проследяване на наличностите

Проследявана на наличността на материалите, комплектацията и инструментите на база изработената документация.

04

Изработка на детайли за разкрояване

Изработват се детайлите, които са за разкрояване от различни видове ламарини и профили.

05

Изработка на детайли за механична обработка

Изработват се детайлите, които се нуждаят от механична обработка.

06

Сглобяване на изработените детайли

Изработените детайли за даденото изделие постъпват за сглобяване.

07

Проверка и тестване на изделието

Готовото изделие се проверява и постъпва в склада за готова продукция.

08

Доставка и поддръжка на машината Ви

Готовата машина се доставя и се извършва техноложична поддръжка.

По време на целия технологичен процес се съблюдават и контролират всички изисквания за безопасност и качество на влаганите суровини и готовото изделие.

Развитие през годините

Развитието на ХИДРОПЛАСТФОРМ“ ООД в последните години е в разработката и внедряването на все по-сложни машини, съоръжения и цели технологични линии с голяма степен на автоматизация. Сложността на машините води до използване на все по-точни и прецизни детайли обработвани на металорежещи, заваръчни и огъващи машини. Тъй като фирмата е специализирана в изработването на нестандартно оборудване много от разработките започват с така наречения „нулев” цикъл – изработка на прототипна инсталация, което предопределя необходимостта от използването на ефективни (голям капацитет и гъвкавост при изработване на различните детайли) машини и оборудване. Въведените от „ХИДРОПЛАСТФОРМ“ ООД цехове се характеризират с компактност на разположеното оборудване, бърза инсталация и мобилност.

Позиции на пазара

Произвежданите от „ХИДРОПЛАСТФОРМ“ ООД продукти са резултат от пазарни проучвания и дългогодишния опит на предприятието в бранша. Основно предимство е разнообразието и уникалността на произвежданите машини, както и високото качество, на сравнително ниски цени. В стартовата 1990 година съучредителите на „ХИДРОПЛАСТФОРМ“ ООД откриват своето място на добре познат им пазар, което изиграва, наред с предприемчивостта, готовността за поемане на риск и наличните контакти, ключово значение за успешните първи крачки на регистрираната колективна фирма.

Лидер в производството на Хоризонтални автоклави в България, както за стерилизация на консерви, така и на каучукови, пластмасови и силиконови изделия. Над 40 Хоризонтални автоклава има произведени за „Теклас холдинг” в заводите им в България, Турция, Русия, Сърбия и Китай.

Всички големи производители в консервната промишленост в България работят с наши машини, съоръжения и инсталации, като: „Катрин и Ко” ЕООД – Раковски („Рубикон”); „Диони“ ООД-Стара Загора; „Конекс Тива“ООД-Оризово;„Дерони” ООД – гр.Хасково; „Олинеза“ ООД гр.София; „Белла България“ АД-София