Фурни, сита и камери за ферментация

Служат за изпичане на хляб и хлебни изделия

Описание

Описание

НАИМЕНОВАНИЕКАПАЦИТЕТ,

РАЗМЕРИ

(В,L,H съгл. черт.)

mm

ЕЛ.

МОЩНОСТ

kW

ФУРНИ36 хляба (6 тави)14,4
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ48 хляба (8 тави)19,2
за хляб и закуски54 хляба (9 тави)21,6
1ФЕХ 72 (за хляб)72 хляба (12 тави)19,2
ФЕХ 108 (за хляб)108 хляба (18 тави)28,8
ФЕХ 144 (за хляб)144 хляба (24 тави)38,4
ФЕХ 192 (за хляб)192 хляба (32 тави)57,6
С отделно регулиране и цифрово показване на температурат в 1 точка в 2 точки
2ФУРНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ144 хляба (750 g)36
за хляб с изтегляем под216 хляба (750 g)56
С регулиране на температурата и контролиране на ферментацията с влагомер
3КАМЕРИ ЗАС една количка2,5
ФЕРМЕНТАЦИЯС две колички4
4Количка
5ТавиАлуминиева
Бяло тенеке,

Ст 3-0,6

Цифрово измерване на температурата и автоматично регулиране
6ФУРНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА

за пици и закуски

С 2 бр. етажи (тави Æ200). Керамичен под с тръбни нагреватели.

Габаритни размери на работната камера 700/700

10 kW
7По желание на клиента, фирмата може да достави сито, делител, окръглител, оформител и др.