Пещ конвекционална

Предназначение – за изпичане на дребни сладки с топъл въздух и автоматично регулиране на предварително зададената температура.

Описание

Описание

Брой тави – 32 бр.

Брой колички – 2 бр.

Инсталирана мощност – 27 kW
Тавите се нареждат предварително на количките , транспортират до пеща и заедно с количката се затварят за изпичане.