Описание

ДЪЛЖИНА

 mm

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

kg/h

TOK

kW

·                 L = 4500

170 ÷ 200

50

·                 L = 5500

250 ÷ 300

80