Мултихомогенизатор

Мултихомогенизаторът е снабден с три разбъркващи устройства – котвен тип с тефлонови лопатки за обиране на стените, спирална бъркалка и бързооборотна хомогенизираща бъркалка. Капакът с бъркалките и задвижванията се повдига и сваля посредством повдигащо устройство. На капака е монтиран наблюдателен люк с осветление и чистачка.
Съдът е с риза за подгряване на работния продукт. Процесът се осъществява с вакуум, като мултихомогенизаторът е окомплектован с вакуумпомпа, подвързана към съда и монтирана на стойката.
Управлението на процеса – разбъркване, създаване на вакуум, освобождаване от вакуум, повдигане и сваляне на капака е автоматизирано и се осъществява от пулт за управление. Предвидени са всички блокировки и автоматични кранове за управление. На дисплеите на пулта за управление се следят визуално данните за стойностите на вакуума, температурата на работната среда, както и времетраенето на процеса.
Инсталацията се изработва в напълно завършен вид и окомплектована. Вход и изход продукт, както и захранване на ризата с топла вода – до кран.

Описание

Описание

• Обем – 300 литра
• Инсталирана мощност – 19 kW
• Бързооборотна бъркалка тип „дисолвер” – 1500 min-1
• Котвена бъркалка с тефлонови обирачи – 22 min-1
• Снабдена с повдигащ механизъм
• Процесът се осъществява посредством вакуум инсталация
• Подгряването в ризата – посредством външен топлоизточник
• Материалът на вътрешния съд – AISI 316 L киселинноустойчив
• Шнекова неръждаема помпа
• Люк с наблюдателно стъкло и осветление
• Ел.табло, КИП и А
Забележка: По желание на клиента шнековата неръждаема помпа, може да се замени с хомогенизираща помпа.
Произвеждаме Мултихомогенизатор с V=50 l; 200 l; 500 l и 1000 l