Инсталация за производство на тахан халва

производителност 100÷120 kg на цикъл или 1000÷1200 kg на смяна

Описание

Описание

1. Съд за сваряване на чувенов екстракт – V = 20 l
Подгряване – на ел. ток
Инсталирана мощност – 6 kW
Предназначение – накисване на чувеновите корени с последващо сваряване до получаване на чувенов екстракт с необходимата за тахан-халва концентрация.

2. Бланшор за сваряване на захарния сироп – V = 120 l
2.1 Подгряване – на ел.ток с ел.табло,КИП и А
2.2 Инсталирана мощност – 26 kW
2.3 Предназначение – за сваряване на захарно глюкозния сироп от който се избива бялата маса.
I. вариант – на ел.ток
II. вариант – на пара
III. вариант – на газ:

3. Бланшор за избиване на бялата маса с чувенов екстракт Vраб. = 100 l
3.1 Температура на варене – до 120C
3.2 Обороти на разбъркване -100 min-1
3.3 Обръщаем или стационарен
3.4 Предназначение – сваряване на захаро – глюкозния сироп и след прибавяне на чувеновият екстракт – разбиване на бялата маса, при което тя се насища с въздух и се осигурява получаването на влакнесто – слоеста структура на халвата.
I. вариант – на ел. ток:
– инсталирана мощност – 24 kW
– ел.табло,КИП и автоматика
II. вариант – на пара:
III. вариант – на газ:

4. Съдове за ръчно омесване на халвата 800, h =200 mm (100 l) – 4 бр.
4.1 Предназначение – през различните етапи на омeсване се осигурява постепенно оформяне на плътна мрежа от извънредно тънки нишки от бяла маса, като пространството между тях се заема от тахановата маса във вид на фин слой.