Инсталация за производство на локум 600 kg

с производителност 600kg /цикъл (3600 kg /10 h)

Описание

Описание

НАИМЕНОВАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

600kg /цикъл (3600 kg /10 h)

Обем

l

Мощ-ност

kW

Брой
1Бъркалка за нишестено мляко1501,51
2Смесител междинен с подгряване600241
3Помпа, тръбопроводи, арматура и стойки
4Автоклав за сваряване на локум500451
5Бъркалка буферна с подгряване600241
6
Тави (дървени)
172
7
Колички
10
8Резачна установка с трансп. лента51
9Ел. табло и КИП
10Необходима площ100 кв.м.
11Min необх. инстал. мощност100 kW