Инсталация за производство на локум 240 kg

с производителност 240kg /цикъл (1440 kg /10 h)

Описание

Описание

НАИМЕНОВАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

240kg /цикъл (1440 kg /10 h)

Обем

l

Мощ-ност

kW

Брой
1Бъркалка за нишестено мляко1001,11
2Смесител междинен с подгряване250151
3Помпа, тръбопроводи, арматура и стойки
4Автоклав за сваряване на локум200321
5Бъркалка буферна с подгряване250151
6
Тави (дървени)
72
7
Колички
5
8Резачна установка с трансп. лента31
9Ел. табло и КИП
10Необходима площ80 кв.м.
11Min необх. инстал. мощност70 kW