Инсталация за производство на локум 170 kg

с производителност 170kg /цикъл (1020kg /10 h)

Описание

Описание

НАИМЕНОВАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

170kg /цикъл (1020kg /10 h)

Обем

l

Мощ-ност

kW

Брой
1Бъркалка за нишестено мляко800,551
2Смесител междинен с подгряване180121
3Помпа, тръбопроводи, арматура и стойки
4Автоклав за сваряване на локум150301
5Бъркалка буферна с подгряване180121
6
Тави
Дърв.42
7
Колички
3
8Резачна установка с трансп. лента31
9Ел. табло и КИП
10Необходима площ60 кв.м.
11Min необх. инстал. мощност46 kW