Инсталация за производство на локум 120 kg

с производителност 120kg /цикъл (720 kg /10 h)

Описание

Описание

НАИМЕНОВАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

120kg /цикъл (720 kg /10 h)

Обем,

l

Мощ-ност,

kW

Брой
1Бъркалка за нишестено мляко600,551
2Смесител междинен с подгряване120101
3Помпа, тръбопроводи, арматура и стойки
4Автоклав за сваряване на локум100261
5Бъркалка буферна с подгряване120101
6
Тави
Дърв.36
7
Колички
2
8Резачна установка с трансп. лента31
9Ел. табло и КИП
 
10Необходима площ40 кв.м.
11Min необх. инстал. мощност42    kW