Инсталация за производство на боза

Инсталацията за производство на боза е разработена на база пет производителности.
В зависимост от окомплектовката на оборудването се подразделят на два вида:
I-ви вид технологична линия, включваща:
1.Автоклав на самостоятелна носеща конструкция;
2.Охладител, пасирмашина и озахарител – на обща носеща конструкция;
3.Ел.табло и КИП;
Обхваща производителности -170 и 300 литра/варка

II-ри вид технологична линия, включваща:
1. Автоклав, охладител, пасирмашина и озахарител – на самостоятелни носещи конструкции;
2. Помпа; 3. Буферна вана; 4. Ел.табло и КИП;
5. Тръбопроводи, арматури, показващи и регулиращи прибори; 6. Обслужващи площадки;
Обхваща производителности – 450, 750 и 1500 литра/варка
Фирмата може да произвежда инсталации и с по-голяма производителност.

Описание

Описание

Производи

телност

L / варка

( L/смяна)

Обем, LИнсталирана

мощност, kW

Необходима площ, м2Височина на помещението,м
АвтоклавОзахарителОхлади

тел

1170 (510)5020020020123
2300 (900)10035035027153,25
3450 (1400)15060060037253,25
4750 (2200)25095095045303,25
51500 (4500)5001700170065403,5
63000(9000)10003500350096603,5