Инсталация за кетчуп и лютеница

с производителност до 8t/смяна

Описание

Описание

Наименование

1Бъркалка пропилерна V=500 л
2Съд за хомогенизиране V=500 л
3Съд събирателен V=1000 л
4Деаератор
5Съд буферен V=500 л
6Пастьоризатор – тип”тръба в тръба”
7Тръбопроводи, помпи и арматура
Необходима площ за разполагане на инсталацията- 50 m2

Инсталирана мощност-20 kW

Енергоносителят е гореща вода или пара.