ВАРИАНТ НА ШИШОВЕ НА ГАЗ

С производителност 800-1000 кг/ч

Описание

Описание

1

1.       Чушкопек газов на шишове

1.A.Камера горивна с размери L=5200mm

Вътрешни размери:B=560mm,  H=400mm

Отвор за захранване на 8бр. горелки RIELLO 40 FS8D – 46-93 kW – ел.8х90 W

Обща дължина на чушкопека 10,7m.

Височина на ленатата за зареждане 0,9m.

Задвижване с честотно управление, като максималната скорост е V=6,5m/min.

Шишовете за поставяне на чушките са разположени на редове по 4 бр.

Машината е изработена от неръждаема ламарина и профили – 1,4301 с изключение на

веригата, колелата за веригата и валовете.

Ел.задвижване – 1,1 kW

1.Б.Зареждач за бушена капия

Подемен Елеватор – N=0,37kW

Разпределителен Бункер .

Лента за зареждане на шишове те разположени успоредно на чушкопека.

2 x N=0,25kW с честотно управление

2

2 Елеватор подемен PVC

Bраб = 400 mm

t=250

hлоп = 50 mm

N = 0,250 kW

3

Барабан за грубо обелване

Дължина работна – 3000mm.

Диаметър на барабана – 1000mm.

Изработен от перфорирана ламарина с отвори Ф12(10)mm. и дебелина на ламарината

δ≈1mm (0,8 ÷ 1,2)mm.

Захранващ тръбопровод – 1 ½”

Тръба за дюзите с отклонение – 1”

Разход на вода 10÷12m3/h

Честотно управление на барабана nmax =18об/min.

Усилена рамка от тръби 40х40

4

Елеватор подемен PVC

Bраб = 400 mm

t=250

hлоп = 50 mm

N = 0,250 kW

5

Инспекционна лента PVC

L = 3000 mm

B = 500 mm

N = 0,37 kW

Осветление и честотно управление