ВАРИАНТ БАРАБАНЕН НА ГАЗ

С производителност до 350 – 500 кг/ч

Описание

Описание

1Подаващ елеватор (метална мрежа)  Неръждаем
2Комин димни газове
3Пещ барабанна за изпичане на чушките
4Газова горелка RIELLO Rs34  130÷390 kW
5Барабан Æ1000 за грубо обелване, без честотно управление L=2,5m Разход H2O=3m3/h
6Подемен елеватор PVC, стъпка t = 250 mm
7Лента за ръчно доизчистване , PVC с осветление и миещи дюзи
8Барабан Æ1000 за фино обелване, без честотно управление