АВТОКЛАВ СТЕРИЛИЗАТОР ВЕРТИКАЛЕН АСВ 80, АСВ 150, АСВ 250

Обем – 80, 150, 250 литра.

Описание

Описание

АВТОКЛАВ СТЕРИЛИЗАТОР

V= 80 L

АВТОКЛАВ СТЕРИЛИЗАТОР

V=150 L

АВТОКЛАВ СТЕРИЛИЗАТОР

V= 250 L

1.Работен обем -80 l

2.Комплект –с ел.табло и арматура

3.Вместимост–(720гр) – 76 бр.буркана

4.Ел.мощност  – 12 kW

5.Диаметър – D 500 mm

6.Височина – Н 1140  mm

1.Работен обем -150 l

2.Комплект –с ел.табло и арматура

3.Вместимост– (720гр.) -112 бр. буркана

4.Ел.мощност – 24 kW

5.Диаметър – D  600 mm

6.Височина – Н 1225  mm

1.Работен обем -250 l

2.Комплект –с ел.табло и арматура

3.Вместимост– (720гр.)  200 бр. буркана

4.Ел.мощност -28 kW

5.Диаметър – D  700 mm

6.Височина – Н 1600  mm

Материал – ВСт3сп/черно/Материал – ВСт3сп/черно/Материал – ВСт3сп/черно/
I.Енергоносител-ел.ток

с  Ел.табло,КИП и А

I.Енергоносител-ел.ток

с  Ел.табло,КИП и А

I.Енергоносител-ел.ток

с  Ел.табло,КИП и А

II.Енергоносител-параII.Енергоносител-параII.Енергоносител-пара

Управление-ръчно

III.KошIII.KошIII.Kош
Материал – 1.4301/неръждаем/Материал – 1.4301/неръждаем/Материал – 1.4301/неръждаем/
I.Енергоносител-ел.ток

с  Ел.табло,КИП и А

I.Енергоносител-ел.ток

с  Ел.табло,КИП и А

I.Енергоносител-ел.ток

с  Ел.табло,КИП и А

II.Енергоносител-параII.Енергоносител-параII.Енергоносител-пара

Управление-ръчно

III.KошIII.KошIII.Kош