СЕРТИФИКАТИ

Фирмата притежава сертификати издадени от „ТЮФ РЕЙНЛАНД – БЪЛГАРИЯ” ЕООД:

  • Сертификат по ISO 9001– Рег.№01 100 13343775/2007
  • Одобрение на Системата по качеството „ Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството – Модул D” №1853-PED-13146/ FU3 ;
  • „ЕС Изследване на типа – изследване на типа произведен продукт – Модул B” за няколко основни типа съдове и съоръжения под налягане.