Фирмата участва и в структурните фондове на Европейския съюз…